fbpx

De Starterslening

– 13 mei 2020 –

Interessant voor starters op de woningmarkt: gemeente Ridderkerk heeft een artikel geschreven over de Starterslening. Wat is het? Wat houdt het in? En, misschien wel het belangrijkste, hoe kan je er gebruik van maken?! Helaas kun je niet bij iedere gemeente een starterslening krijgen. De starterslening wordt verstrekt door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Op de website van de SVn kun je zien of jouw gemeente meedoet. Doet je gemeente mee? Dan kun je een aanvraag indienen bij de SVn. Goed om te weten: de aanvullende voorwaarden verschillen per gemeente. Onderstaand de informatie betreffende de gemeente Ridderkerk.

—–

De Starterslening biedt starters op de koopwoningmarkt de mogelijkheid om op een verantwoorde manier nét dat beetje extra te lenen. Hierdoor wordt dat ene speciale huis toch mogelijk. De Starterslening is een aanvullende lening op je normale hypotheek voor je eerste koophuis. Deze lening kan het verschil overbruggen tussen de prijs van de woning en je maximale hypotheek. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) is verantwoordelijk voor deze Startersleningen.

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden opgesteld waaraan je moet voldoen om voor een starterslening in aanmerking te komen. Zo bepalen wij de maximale hoofdsom van de Starterslening. Je komt in aanmerking voor een Starterslening wanneer je:

  • tussen de 18 en 40 jaar oud bent. Bij 2 aanvragers geldt de leeftijdseis voor beide aanvragers.
  • voor het eerst een woning koopt
  • minimaal 1 jaar (in)woont en ingeschreven staat op een adres in de gemeente Ridderkerk of in de voorgaande 10 jaar minimaal 6 jaar onafgebroken in Ridderkerk hebt (in)gewoond
  • verwervingskosten (de koopsom van de woning, inclusief meerwerk en verbeterkosten en de bijkomende kosten, zoals overdrachtsbelasting) niet hoger zijn dan € 290.000

De starterslening is niet van toepassing op tweede woningen, nieuwbouwwoningen, niet voor permanente bewoning bestemde woningen of woningen die van een woningcorporatie, ontwikkelaar of belegger worden verkregen.

Hoogte starterslening

De hoogte van de Starterslening hangt af van:

  • je inkomen;
  • je eigen vermogen.

Het maximum bedrag per Starterslening bedraagt € 40.000,-. De totale aankoopsom mogen niet hogers zijn dan het maximale bedrag volgens de actuele NHG normen (voor 2019: € 290.000,-).

Rekenvoorbeeld

Bij een totale aankoopsom inclusief verwervingskosten van € 290.000,- kan je maximaal € 40.000,-  aan starterslening krijgen. Stel dat de verwervingskosten 6% van de aankoopsom bedragen dan is het maximale aankoopbedrag van de woning ongeveer €272.600,-.

Kosten?

Je betaalt afsluitkosten, borgtochtprovisie NHG, notariskosten en als u na drie jaar een hertoets aanvraagt, de kosten van de hertoets. Kijk voor een overzicht van de kosten op de website van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

Aanvragen

Je hebt een huis gevonden die je graag wilt kopen. Het huis is een koophuis dat voor de Starterslening in aanmerking komt. Een hypotheekadviseur kan je vertellen welk bedrag je kan lenen en wat het je precies per maand gaat kosten. Hij kan je ook informeren over de Starterslening. Je tekent een voorlopig koopcontract onder voorbehoud dat de financiering rond komt. Daarna vraag je bij de gemeente een Starterslening aan. Dit gaat als volgt in zijn werk:

  • vul het aanvraagformulier online in (met DigiD) of
  • vraag het aanvraagformulier telefonisch aan via (0180) 451 234. Je ontvangt het formulier dan per post.

Je gegevens worden getoetst aan de eisen uit de Verordening Starterslening Ridderkerk 2019.

Wanneer je een kopie van het voorlopig koopcontract van de aan te kopen woning opstuurt, controleren we ook deze gegevens aan de eisen uit de verordening.

Als aan alle eisen wordt voldaan, dan ontvang je een aanvraagformulier van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). Dit formulier moet je invullen en indienen bij SVn. Zij voeren de financiële toets uit die bepaalt of je daadwerkelijk in aanmerking komt voor de lening.

Bron: https://www.ridderkerk.nl/starterslening

—–